Namen alpske šole je ustvariti bazo smučanja željnih otrok in jim posredovati znanja, ter le-te nadgrajevati. V ta namen bo Športno društvo ABC šport izvajalo program opismenjevanja otrok skozi celoletno alpsko šolo smučanja. Pri tem je potrebno upoštevati razvojno stopnjo otrok in njihovo smučarsko predznanje. Program izhaja iz signalizacije na smučiščih po katerih smučamo. V Sloveniji in tujini so smučišča obarvana z različni barvami, ki signalizirajo njihovo zahtevnostno stopnjo. Tako si sledijo programi od lažjega (modri smučar), preko srednjega (rdeči smučar), vse do najzahtevnejšega (črni smučar). Na ta način lahko smiselno postavljamo cilje določeni stopnji, ki se smiselno nadgrajujejo in tako omogočajo varno in zabavno uporabo smučišč. 

Termini izvajanja celoletne alpske šole smučanja:
– Sobote in nedelje skozi celotno zimsko sezono 2017/2018,
– šolske počitnice v šolskem letu 2017/2018 (december in februar),
– praznike v zimski sezoni 2017/2018,
– ter kak delavnik na nočni smuki v zimski sezoni 2017/2018.

To Top