Tečaji usposabljanja strokovnih delavcev v športu potekajo skladno z navodili ZUTS Slovenije. Tako lahko k tečaju usposabljanja pristopijo vsi, ki bodo v koledarskem letu opravljanja praktičnega in teoretičnega dela dopolnili 17. leto starosti. Vse obveznosti lahko opravijo v skladu z navodili ZUTS Slovenije, vendar si diplomo o strokovni usposobljenosti lahko pridobijo šele ob dopolnjenem 18. letu starosti in končani srednješolski izobrazbi.

Namen usposabljanja je nenehno iskanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu. V ta namen želimo poiskati najboljše učitelje in jih zadržati v našem okolju.

Zavedati se je treba, da starši otroke prepuščajo našim učiteljem, ki se pa včasih odgovornosti, ki jo prevzemajo, sploh ne zavedajo. Zato je potrebna kontrola in stalno strokovno izpopolnjevanje, ki dvigujejo posameznega učitelja na višjo raven. Ker je potrebno pri poučevanju smučanja obvladati tudi pedagoške kompetence, je potrebno le-te vsakoletno obnavljati.

Samo dober učitelj bo delal kvalitetno in pripomogel k boljšemu ugledu društva – šole smučanja in večjemu zanimanju zanj in tudi za okolje v katerem društvo deluje.

Termini izvajanja tečajev usposabljanja za strokovni naziv Učitelj alpskega smučanja (II. stopnje):
– Termini so objavljeni na http://www.sloski.si/ZUTS/Kadrovski-tecaji,
– in si sledijo U2 (26.12.2017-4.1.2018 in 23.2.-4.3.2018); Premostitven modul (26.2.-29.2.2018).

To Top